Pingstdagens predikan, som den var tänkt att vara…

Så här var det tänkt att jag skulle predikat på Pingstdagen. Men resultatet blev något annorlunda. På begäran lägger jag ändå ut ”originalet”

Helige Ande. På grekiska heter ande pneuma Dvs Luft, vind.

Vinden påverkar oss, utan att synas, men dess verkningar syns. Effekten av vinden kan ingen undgå. Allt från en lätt sommarbris som knappt förmår lyfta dom lätta tyllgardinerna, till stormvindar som flyttar hela hus.
Likadant är det med den helige Ande.
Att mötas av den helige Ande kan vara som en lätt bris, ljum och full av sommarens dofter.
Eller som för lärjungarna, ett dån som av åska. Omtumlande, omvälvande.

Vinden, Anden, blåser vart den vill, och för ständigt nya gåvor med sig.
Vinden har alltid ett innehåll.
Och dom gåvorna är långt fler än bara tungotal.
Förmågan att lära ut kunskap. Att vara en god talare, Att kunna bota människor. Allt är exempel på olika gåvor vi får av Guds Ande.

Jovisst!
Du kan sätta dig i lä för även Guds vind.

Stänga hjärtat och säga: Vadå ande?? Har inte känt något. Och krypa ner lite längre ner i det andliga vindskyddet.

Men vindstilla blir efter en stund lätt kvavt och instängt. Luft som står stilla blir unken och tung.
Jesus säger:
”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.”

Luften och vattnet, Förutsättningen för liv!
Att låta sig träffas av andens vind, att dricka ur Jesu källa, är att våga öppna upp för Livet.
Den unkna stillastående luften som var där inne i själens dunkla vrår blåses bort av en livgivande vind.
Lite spännande är det förvisso, för man vet aldrig vad som kan hända…
Lärjungarna som vi hörde berättas om förut, anade aldrig vad som skulle ske, trots att Jesus försökte förklara och förvarna.
Dom var nervösa och förvirrade där dom stängt in sig i ett hus tillsammans.
Undrande över vad som skulle ske, hur gör vi nu??!!

Då, med ett dån och med specialeffekter som skulle göra George Lukas grön av avund, kommer den Helige Ande till dem.

Resultatet känner vi till.

Dom går ut! Och bara det är stort. En stund innan hade dom ju suttit där och tryckt som små rädda harungar, rädda för att visa sig, osäkra på vad dom skulle göra.
Nu går dom frimodigt ut på gatorna och börjar berätta om Jesus.
Och Dom berättar om honom på ett språk som den dom möter förstår.
En nog så viktig detalj när det handlar om förkunnelse.

Man brukar säga att det är i dag som Kyrkan skapas. Pingstdagen och den Helige Ande är Kyrkans födelsedag. Det började med tolv lärjungar som gick ut och predikade i Jerusalem. Nu ör vi något fler och spänner över hela världen.

Lika lite som du kan styra vinden, kan du styra Guds Helige Ande.

Men att mötas av den Helige Ande, att våga släppa in vinden i sin själ och hjärta, kan ge effekter du inte trodde var möjliga.

Så blås på mig…skaparvind!