Kyrkliga ordval

Brukar ju säga att vi jobbar i evighetens bransch, vi som jobbar i kyrkan.
Vi tänker långsiktigt.
Evighetsperspektivet präglar oss både i beslutsprocesserna, (kan ta lite tid ibland), och i vårt arbete.
Just nu håller vi på och arbetar med värdegrunden. Hur vill vi att SKUT skall se ut 2022? Hur ser framtidens kyrka ut?

Med tanke på att vi fortfarande håller på och pratar om de värdeord som ”chefen” gav oss för si så där 2000 år sedan. Allt vad ni vill att människor skall göra för er osv… kan ju fram till 2022 upplevas som ett ganska kort perspektiv.
Men även en lång resa börjar med ett kort steg. Och jämför vi oss med andra organisationer så tittar vi ju väldigt långsiktigt.

Nåväl. Att arbeta med ord kan ju tyckas vara enkelt för en präst. Vi har ju en tendens att prata på ganska bra.
Men är inte helt enkelt när man sätter sig ner och verkligen funderar: Vad menar jag med just det här ordet? Vad betyder ”Öppenhet” för mig? Vad betyder det när jag säger att vi skall vara en Öppen kyrka?

Är så lätt att slänga sig med de stora fina orden. Men vad menar jag? Egentligen?

”Fem ord som beskriver kyrkan”
Ja, vilka ord blir det????
Vilka ord väljer du?

20130816-183559.jpg