7

Skolinspektionens spel för galleriet….

En skola någonstans i Sverige.
Terminsstart, ryktena går. Lärarna vet att det händer saker. Man har pratat och skrivit policys. ”Arbetat med frågan”
Beredskapen är hög och man har identifierat vissa kvällar som ’riskfyllda’ då man vet att eleverna kommer att samlas just de kvällarna.
Ändå blir några elever utsatt för något som bara kan definieras som misshandel av några äldre elever.

Allt uppdagas och Skolinspektionen går in med kraftfulla åtgärder. Det är inte första gången det hänt saker på skolan, och inspektörerna beslutar därför att stänga, för barnens skull!

Jo, det är bra att man tar tag i de problem som uppenbarligen finns på Lundsberg.
Nej, det är inte OK att ens tänka på att sätta ett varmt strykjärn mot någons kropp.
Ja, Skolinspektionen gör det dom ska när de tillslut säger till på skarpen och stänger skolan.

Barn skall känna sig trygga på sin skola!
De ska inte behöva vara oroliga eller rädda.
Barn ska inte behöva utsättas för maktlekar, psykisk och fysisk misshandel.
De ska kunna sköta sitt jobb, dvs tillägna sig en utbildning, i lugn och ro.
Oavsett vilken skola man går på!

Därför väntar jag nu med spänning på att skolinspektionen skall ta i med samma kraft och beslutsamhet mot mobbing, misshandel och maktlekar på andra skolor i Sverige.
Jag ser fram emot att i morgondagens tidning få läsa om hur Skolinspektionen har gått in och med hot om vite sett till att barnen i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Skövde, Falköping, Åmål osv lugnt kan gå till sin skola utan att riskera knuffar, slag, glåpord eller utfrysning.

Jag gläds åt att Skolinspektionen noggrant kommer att granska de skolor i vårt land där ”nollning” och mobbing i form av rena övergrepp förekommer.

För tyvärr är det ju så, vilket vi alla nog vet, att mobbing förekommer på alla skolor!
Att Skolinspektionen gång på gång får rapporter om hur barn far illa på våra skolor. Om hur ungdomar drivs , ibland så långt som till självmord, på grund av mobbing, i kombination med en vuxenvärld som blundar och sviker. Att det finns skolor som har flertalet anmälningar till Skolinspektionen, där de varit inkopplade flera år, utan att det sker någon förändring.

I sin rapporte skriver skolverket att det förekommit nedsättande ord mellan eleverna på Lundsberg så som tex ”tarmäckel”
Väntar nu på att Skolverket skall ta tag i den vokabulär som förekommer i de kommunala skolornas korridorer. Ett vokabulär som i sina bästa stunder ”bara” är förnedrande, i sina värsta direkt straffbart.

Det är jättebra att skolinspektionen tar krafttag mot mobbningen på Lundsberg
När skall de, på riktigt, ta tag i problemen på våra kommunala skolor?

Comments 7

 1. Bra skrivet kära du, för det är ju trots allt inte bara på Lundsberg som denna grova mobbning förekommer.

 2. Har själv under en kortare period gått på internatskola och vet vad som kan förekomma detta var dock inte på Lundsberg, ett centrum för pennalism och kränkande handlingar är f.ö. ”vardagsmat” på liknande institutioner.
  Heder åt Skolverket som stängde!

  1. Post
   Author

   Absolut bra av Skolverket att ta tag i problemen på Lundsberg.
   Tyvärr är mobbing och pennalism inte begränsat till internatskolor, vilket mediabilden i bland kan få en att tro, utan finns lika mycket, i vissa fall mer, även på våra kommunala skolor.
   Väntar nu därför på att skolverket ska ta till lika kraftfulla åtgärder mot andra skolor där mobbing och pennalism förekommer.

 3. Visst är Lundsberg otidsenligt. De borde ha gjort som stat och kommun, delat upp verksamheten och outsourcat. Då hade viktiga missförhållanden kunnat förklarats av att det uppstått ett missförstånd eller att en entreprenör inte kunde uppfylla sina åtaganden. Organisationer som tar ett helhetsansvar är korkade, eftersom hela organisationen får ta ansvar när en enskild del gör fel.
  Om Lundsberg varit offentligtägd kunde internatskolan ha sett ut så här: ett holdingbolag äger alla dotterbolag som tillsammans utgör skolan. Byggnaderna äga av Lundsbergs fastighetsbolag, lokalerna städas av Lundsbergs städbolag som hyr in städerskor från Lundsbergs bemanningsbolag, maten till eleverna levereras av Lundsbergs catreingbolag, elevhemmen som enbart upplåter boende åt eleverna kallas Lundsbergs elevhemsbolag, husfar och husmor är anställda av Lundsbergs husföräldrabolag som hyr bostäder av elevhemsbolaget, Lundsbergs undervisningsbolag hyr in lärare från Lundsbergs lärareförmedling som i sin tur anlitar Lundsbergs bemanningsbolags läraresektion, etc. Nu har man varit så dum och lagt alla äggen i samma korg och då slår samhället till hårt. Tänk så enkelt det varit om man som vår offentliga sektor kunde begränsat skadan till att byta namn på en underleverantör.
  Nu kanske inte skolan behöver vara lika extrem som vår offentliga sektor, men det kanske skulle vara klokt att dela upp elevhemmen och skolan i olika organisationer. En fristående skola som i första hand rekryterar elever från elevhemmen kanske inte kan kritiseras på samma sätt som en sammanhållen organisation.

  1. Post
   Author

   Det var ju ett intressant resonemang….
   Jag måste få fråga, vad exakt vill du ha fram????
   Och på vilket sätt har det att göra med det jag skrivit??
   För att klargöra så påpekar jag alltså, att mobbing inte är något som är begränsat till internat, utan förekommer på nästan alla skolor, och därmed borde Skolinspektionen vara lika hårda mot alla skolor, vilket de inte är.

 4. Intressant.. Betyder detta senaste initiativ att pliktning,stölder och hot samt tillmälen som ”svennehora” mm. som våra barn dagligen utsätts för nu kommer att med kraft beivras i landets ALLA skolor ?
  Vilka har kraften och skall i så fall administrera detta ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *