Skolinspektionens spel för galleriet….

En skola någonstans i Sverige.
Terminsstart, ryktena går. Lärarna vet att det händer saker. Man har pratat och skrivit policys. ”Arbetat med frågan”
Beredskapen är hög och man har identifierat vissa kvällar som ’riskfyllda’ då man vet att eleverna kommer att samlas just de kvällarna.
Ändå blir några elever utsatt för något som bara kan definieras som misshandel av några äldre elever.

Allt uppdagas och Skolinspektionen går in med kraftfulla åtgärder. Det är inte första gången det hänt saker på skolan, och inspektörerna beslutar därför att stänga, för barnens skull!

Jo, det är bra att man tar tag i de problem som uppenbarligen finns på Lundsberg.
Nej, det är inte OK att ens tänka på att sätta ett varmt strykjärn mot någons kropp.
Ja, Skolinspektionen gör det dom ska när de tillslut säger till på skarpen och stänger skolan.

Barn skall känna sig trygga på sin skola!
De ska inte behöva vara oroliga eller rädda.
Barn ska inte behöva utsättas för maktlekar, psykisk och fysisk misshandel.
De ska kunna sköta sitt jobb, dvs tillägna sig en utbildning, i lugn och ro.
Oavsett vilken skola man går på!

Därför väntar jag nu med spänning på att skolinspektionen skall ta i med samma kraft och beslutsamhet mot mobbing, misshandel och maktlekar på andra skolor i Sverige.
Jag ser fram emot att i morgondagens tidning få läsa om hur Skolinspektionen har gått in och med hot om vite sett till att barnen i Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Skövde, Falköping, Åmål osv lugnt kan gå till sin skola utan att riskera knuffar, slag, glåpord eller utfrysning.

Jag gläds åt att Skolinspektionen noggrant kommer att granska de skolor i vårt land där ”nollning” och mobbing i form av rena övergrepp förekommer.

För tyvärr är det ju så, vilket vi alla nog vet, att mobbing förekommer på alla skolor!
Att Skolinspektionen gång på gång får rapporter om hur barn far illa på våra skolor. Om hur ungdomar drivs , ibland så långt som till självmord, på grund av mobbing, i kombination med en vuxenvärld som blundar och sviker. Att det finns skolor som har flertalet anmälningar till Skolinspektionen, där de varit inkopplade flera år, utan att det sker någon förändring.

I sin rapporte skriver skolverket att det förekommit nedsättande ord mellan eleverna på Lundsberg så som tex ”tarmäckel”
Väntar nu på att Skolverket skall ta tag i den vokabulär som förekommer i de kommunala skolornas korridorer. Ett vokabulär som i sina bästa stunder ”bara” är förnedrande, i sina värsta direkt straffbart.

Det är jättebra att skolinspektionen tar krafttag mot mobbningen på Lundsberg
När skall de, på riktigt, ta tag i problemen på våra kommunala skolor?