Värdefulla ord?

Är på konferens i Berlin.
Det är Svenska kyrkan i Utlandet som anordnar. Temat är vår Värdegrund. Vi funderar helt enkelt över vad och hur kyrkan är och skall vara.
Fast inte det där gamla vanliga, hur mycket pengar skall läggas på ditt och datt och hur många anställda skall finnas var och hur ofta skall vi fira gudstjänst och på vilket sätt.
Nej, vi går djupare.
Värdegrundsarbetet handlar om att gräva och rota och fundera och vrida och vända på själva kärnan.
Vad är vi egentligen och hur tar sig detta uttryck?
Jo, jag vet, vi är en Luthersk kyrka och vårt uppdrag är att bedriva Gudstjänst, Undervisning, Mission och Diakon. Står i kyrkordningen.
Men vad innebär det? För oss? Nu, här i dag? Och var är detta Vi om 10 år?
Med vilka ord vill jag beskriva kyrkan idag? Och vilka är de orden i morgon?
Och hur når vi dit?