Angående Uppdrag Granskning

Jag är stolt över att arbeta i en kyrka som står upp för allas lika värde.
Jag är stolt och glad över att Svenska kyrkan var en av de första kyrkorna som sa ja till att viga samkönade par.

Idag sände Uppdrag granskning ett reportage där det visar sig att några präster ger uttryck för tankar som absolut inte ligger i linje med detta. Samtidigt flödar nätet över av församling efter församling, kyrka efter kyrka, som tydligt tar ställning för allas lika värde. För att behandla alla lika.

Tre (3) präster av drygt 3 200 st. Så många var det Uppdrag granskning fick fram. Jo, finns säkert någon mer i vårt avlånga land som innerst inne anser att homosexualitet är en defekt man kan bota.
Men den övervägande majoriteten av oss präster står upp för allas lika värde. Står upp för att kärleken.
För de flesta av oss är det så självklart, det som sammanfattas av Anders Wejryd så här:

Anders Wejryd, Ärkebiskop:
– Men en präst ska handla i enlighet med Svenska kyrkans hållning och stötta människor i att hitta sin livsväg. Det är aldrig acceptabelt att kränka någon.