Diakoni i Wien?

Vad är egentligen diakoni?

På Svenska kyrkans hemsida kan man läsa att ”Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.”

Här i Wien har vi ingen anställd diakon. Vi får istället improvisera och klara av det diakonala uppdraget ändå. Vissa tror nu att det inte finns ett diakonalt behov i en utlandsförsamling. Det är de som fastnat i bilden av att alla svenskar som bor utomlands är rika skatteflyktingar som tillbringar dagarna med att sippa på fancy drinkar och se överlägset på världen bakom designade solglasögon. Nu är det liksom inte riktigt så. Nästan så att jag skulle kunna säga att det är tvärtom.

Att bo och leva utomlands är absolut inte guld och gröna skogar hela tiden. När livet blir krångligt känns avståndet hem till Sverige desto längre. Att få tala med någon på sitt eget språk. Få hjälp av någon som förstår, kan vara värt oerhört mycket. Ibland handlar det om rent ekonomiskt stöd. Men det är betydligt färre och mindre än vad folk tror. Det som oftast efterfrågas är bara vanlig, enkel medmänsklighet. Att finnas där. Prata. Stötta. Lyssna. Se och bli sedd.

Det diakonala uppdraget är bland annat möta människor i ”utsatta livssituationer” Vad är då en ”utsatt livssituation” ?
Att bli gammal, tappa språket, minnet, i ett land som inte är ens barndomsland, även om man bott där i större delen av sitt liv kan vara väldigt problematiskt. Att känna sig fångad i ett destruktivt äktenskap, men inte ha stödet av sina släktingar, därför att de alla bor kvar hemma i Sverige. Att växa upp som tonåring mellan två världar, Sverige och det nya hemlandet, kan vara några exempel på ”utsatta livssituationer”

Det diakonala uppdraget handlar väldigt mycket om att se. Att möta blicken hos våra medmänniskor och Se dem. Att lyssna och prata och stötta.

Just nu finns det ingen diakon anställd i Svenska kyrkan i Wien. Utan just nu, så får vi improvisera och klara av vårt diakonala uppdrag tillsammans. Börja med att möta blicken, och Se varandra.

Fotograf: Magnus Aronson /IKON