Telefonreparation

En av familjens telefoner begick harakiri för en tid sedan. Den har förvisso redan tidigare med berått mod kastat sig rakt ner i stengolv och liknande och skärmen hade som resultat av detta både en och två sprickor. Denna gång låg dock större delen av skärmen kvar på golvet när vi plockade upp telefonen.

Modern, dvs undertecknad, tar med sig den arma telefonen till Sverige för att se om någon där kan förbarma sig och reparera den för ett lägre pris än det som erbjöds oss i Wien. Efter lite research hamnar jag till slut i en liten butik på en bakgata i Uppsala och börjar inleda förhandlingar med den unge mannen bakom disken. Han upplyser mig om att inte bara skärmen måste bytas utan även knappen på framsidan och om jag vill kunna använda kameran bör även filtret på denna ersättas. Något som skulle kosta extra.
Då priset redan är högt tackar jag nej till detta extra kamerafilter med orden att jag ändå inte tillhör Instagram-generationen. Varpå han snabbt svarar utan att tänka: ”Nej, jag ser det!” (!!!)
En kommentar som möts av iskall tystnad. (Från mig.)
Det uppstår en generad tystnad. (Från honom) Varpå han undrar hur snabbt jag vill ha telefonen.

När jag dagen efter hämtar min nyreparerade telefon har de förutom ny skärm etc, även satt dit ett nytt kamerafilter. Gratis! 😉