Het flodhäst

Tagit det lugnt några dagar.
Denna inledande mening skall utläsas: Har knappt tagit mig ur soffan samt sett igenom hela Netflix. Tog mig därför i kragen, läxade upp mig själv ordentligt och gav ett högtidligt löfte till undertecknad att återgå till tidigare goda vanor och återuppta den dagliga morgonjoggningen. Notera att termen ”jogging” här används i sin allra vidaste form och inbegriper all förflyttning som är mer krävande en Stillsamt flanerande.

Morgonen randades och det högtidliga löftet hölls. Jag fann mig själv om inte i gryningen, så i alla fall tidig förmiddag, iklädd korrekt utrustning på väg på min vanliga runda runt kvarteret.

Hade dock under mitt högtidliga löftesavläggande om ett bättre liv inte tagit med variabeln ”Vädret”
En detalj jag snart blev uppmärksam på.
Det råder just nu värmebölja i Wien. Morgonens temperatur kunde uppmätas till härliga +32 grader C och stigande.

Då min kondition inte är av det mer vältränade slaget brukar jag uppnå hög kroppstemperatur och svettas ymnigt så fort jag rör mig snabbare än stillsamt flanerande även under mer normala temperaturförhållanden. En dag som denna, när soliga partier påminde om Finsk bastu och skuggan bara ger en illusion av svalka, antog jag snabbt färgen av kokt kräfta och såg ut som jag just ägnat mig åt avancerad klädsim.

De personer jag mötte klev förskräckta åt sidan och famlade efter mobilerna. Huruvida det var för att ringa Ambulans eller för att tillkalla Polis är oklart. Själv stapplade jag mig flåsande fram undrade vem som kom på denna dumma idé?
Morgondagens tur blir måhända ersatt med bad. Förhandling pågår…..