Har vi träffats förut?

Jag har ett problem. Jo, jag vet, jag har flera, men just det här är ett som har en tendens att ställa till problem. Det kallas prosopagnosi eller Ansiktsblindhet. Det innebär enkelt uttryckt att jag är totalt katastrof på att komma ihåg namn och ansikten. Vilket har lett till att jag flertal gånger under mitt liv presenterat mig både en …

Predikan Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Hur lika kan vi vara varandra utan att för den skull bli exakt likadana? Och Hur olika kan vi vara utan att sluta vara lika? Innebär Enhet i Kristus automatisk Enighet i Kristus? Vi talar olika språk, lever i olika verkligheter. Ändå har vi en och samma Gud. Talar om en och samma frälsning. Så frågan kanske skall ställas: Hur …