Varför Julmarknad?

Jodå, vi har en julmarknad här i Svenska kyrkan i Nederländerna också. Denna institution som dominerar höstterminen för så många Utlandsförsamlingar.  Man kan ju ställa sig frågan varför? Svenska kyrkan skall väl syssla med de grundläggande uppgifterna Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission och inte ägna sig åt geschäft som att kränga dalahästar, svensk ost och hemslöjdstomtar? 

Den bistra sanningen är att utan inkomsterna från Julmarknaden skulle få församlingar i utlandet överleva. Det är den enskilt största inkomstkällan och för många helt avgörande för ekonomin. Till skillnad mot vad många tror måste nämligen vi utlandsförsamlingar så långt som möjligt bära våra egna kostnader.  Utgifterna är många. Men inkomstkällorna är i princip tre: Medlemsavgifter, Gåvor och Julmarknad/Försäljning. 

Samtidigt är också julmarknaden för många årets höjdpunkt. Gamla vänner som möts igen och nya kontakter knyts. Många är de vars första möte med en utlandskyrka är en köttbullemacka på en julmarknad. Både bakom och framför försäljningsborden är samtalen många och skratten desto fler. 

Måhända det inte är så mycket Gudstjänst under de mest intensiva timmarna när garntomtar byter ägare och korvar säljs i parti och minut. Men jag ser och vet att under ytan bedrivs mycket Diakoni och Mission och frågan är om inte också viss Undervisning. Men ta inte mitt ord för givet. Leta upp närmaste utlandskyrka, besök oss och se och upplev det själv! Som gäst eller som medarbetare. 

22-23 November är det dags i Rotterdam. 
Välkommen!