Nordisk gudstjänst

Välkomna att fira Nordisk gudstjänst tillsammans med Danska, Norska och Svenska kyrkan i Nederländerna