Sjukhusbesök

Österrike är i många stycken ett väldigt katolskt land. Så till exempel är man inte riktigt van vid att se kvinnor iklädda prästkrage. En präst är i Österrikarens medvetande katolik och därmed en ogift man. Förvisso en fördom man stöter på både här och där.

Likaså finns det ett inte föraktligt antal sjukhus och vårdinrättningar som drivs av katolska kloster-ordnar. Som till exempel Barmherzigen Brüder, och liknande.
När så en kvinnlig svensk präst på lagom höga klackar kliver in , med prästkragen fullt synlig kring halsen, på ett väldigt katolskt, inklusive bild av Påven på väggen, dylikt sjukhus, så orsakar det onekligen viss uppståndelse.
Andelen höjda ögonbryn, viskande konversationer kombinerat med inte allt för diskreta pekningar och direkta stirrande blickar var betydande. Fullt i klass med den gången jag stoppade en busslast med turister.
Måhända det var för att förhindra att jag skulle förvirra mig in på hjärt- eller intensivvårdsavdelningen, och därmed orsaka mer arbete än nödvändigt, som jag blev väldigt väl omhändertagen och eskorterad dit jag skulle. 😉