Hur går ett dop till?

Är vår i luften och många är de som kommer och vill döpa sina barn. (Trots all statistik som säger annorlunda) Det är dock inte riktigt alla föräldrar som har full koll på hur ett dop går till. De vet att de vill ha ett personligt och vackert dop, som är högtidligt och fint men absolut inte stelt.
Brukar säga att när det är barn inblandade så kan det aldrig bli stelt. 😉
Numera när jag inte alltid kan träffa dopföräldrarna innan så måste mycket av konversationen ske via mail. Brukar då skicka över nedanstående lilla text som går igenom dopet steg för steg.
Varsågoda!
Och om du har någon fråga: Bara hör av dig. 😉

Dopritualet enligt Svenska kyrkans ordning Med lite personliga kommentarer och tips 😉

För att markera att ”nu börjar det” brukar vi starta med en psalm
Psalm
Efter psalmen säger prästen några ord som är ungefär så här. En del av oss har svårt att hålla oss till manus… 🙂

Inledningsord

(P) I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn
. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
 Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
 för att rädda oss från det onda. 
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
 för oss in i sin kyrka och ett liv 
i förening med honom.
 Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.

Den första bönen här är som du ser skriven för att någon av föräldrarna ska läsa den. Ja, ni får ha fusklappar. Om ni vill så går det också bra att byta ut dom kursiverade ställena med barnets namn. Blir liksom lite mera personligt då.

Bön

Gud vi tackar dig för vårt barn.
 Tack för gåvan du har gett
 och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn. 
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
 till det barn som vi har fått ansvar för.
 I Jesu namn
Amen

Nu är det så dags att läsa dagens första bibeltext. Välkänd och älskad. Roligast är ju om någon annan än prästen (som ju ändå pratar så mycket ) läser den här texten. Kanske fadder eller någon släkting? Fråga! De flesta brukar bli mäkta stolta när man ber dom.

Evangeliet om Jesus och barnen

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
 Men lärjungarna visade bort dem.
 När Jesus såg det blev han förargad och sade: 
”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte,
 Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn 
kommer aldrig dit in. ”
Och han tog dem i famnen,
 lade händerna på dem 
och välsignade dem. 
(Markusevangeliet kap.10 v.13-16)

Nu kommer Prästen att fråga er vilket namn ni gett ert barn. Då svarar en av er med barnets alla förnamn. Ett tips: Bestäm  innan vem som ska svara, annars är risken stor att ni stor där och viskar ”svara du! Nää, du får svara” 😉

Befrielsebön

(P) Vilket namn har ni gett ert barn? (Föräldrarna svarar med barnets namn)

När ni sagt barnets namn kommer prästen att, tillsammans med er, lägga handen på huvudet på barnet, som en symbolisk gest, och sen ber prästen det som kallas befrielsebönen. Den lyder så här:

(P) Gud du som ensam räddar från allt ont,
 befria NN från mörkrets makt,
 skriv hans/hennes namn i Livets bok
 Och bevara honom/henne i ditt ljus
 nu och alltid.

Sen kan prästen antingen teckna korstecknet på barnets panna, mun och hjärta, eller så gör han ett korstecken över ”hela” barnet. Detta är för att markera att barnet nu står under Gud och Guds beskydd.

Tag emot korsets tecken
 på din + panna, på din mun + och på ditt + hjärta
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, 
kallar dig att vara hans lärjunge.
Amen.

 Därefter läser prästen eller någon annan det som kallas för dopbefallningen.

Bibelläsning

Jesus säger: 
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
 döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
 Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matteusevangeliet 28:18-20)

Doptal

Tja, behöver jag säga mer? Det är här vi präster tar vår chans och håller en liten predikan om dopet! Nu blir det oftast ganska kort och lättsamt, små barn håller sig ju som bekant inte lugna så länge. 
Om man vill ha ett solo eller liknande så är detta ett utmärkt tillfälle. Likaså om man vill läsa någon dikt. 
Det hela ska i alla fall leda fram till att vi häller upp vattnet i dopfunten. En uppgift för till exempel storasyskon eller någon av föräldrarna eller någon annan ni tycker är lämplig. Samtidigt som någon häller upp dopvattnet ber Prästen följande bön:

Dopbön

Gud, vår Fader, vi tackar dig
 för att du i dopets källa 
låter det vatten strömma fram 
som ger världen liv.
 Sänd ditt ord och din Ande, 
så att de som nu skall döpas i detta vatten
 blir renade från syndens skuld.
 Föd dem till ett nytt liv i Kristus
 och förena dem med ditt folk.
 För vår Herres Jesu Kristi skull.
 Amen.

 Efter det så läser alla med i Trosbekännelsen. En, kan man kalla det, kort sammanfattning på vad vi tror på i vår Kristna kyrka.

* Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jorden skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den Helige Ande,
 född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
 korsfäst, död och begraven,
 nederstigen till dödsriket,
 på tredje dagen uppstånden
 igen från de döda,
 uppstigen till himmelen,
 sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande
 till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande,
 en helig,  allmännelig kyrka,
 de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
 de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

 Därefter frågar prästen er om ni vill att ert barn ska döpas till den tro vi just gett en kort sammanfattning av. Förhoppningsvis svarar ni då ett klart och tydligt Ja. (annars är det liksom ingen idé att fortsätta… 😉

(P) Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro
 och leva med församlingen i Kristi gemenskap? (föräldrarna svarar Ja)

Så är det då dags för själva dopet.

* Dopet

(P) NN, jag döper dig 
i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Livets Gud,
 Uppfyll NN med din Ande, 
och hjälp honom/henne att dag för dag
 leva i sitt dop.

När barnet är döpt så tänds ett dopljus. Det ljuset är en gåva till ert barn. Det kan tändas av en fadder eller någon annan släkting eller vän. Prästen brukar sen säga några ord om ljuset och dess symbolik.

Välkomnandet

(P) Detta ljus är en påminnelse om Jesus som sade: 
Jag är världens ljus.
 Den som följer mig
 skall inte vandra i mörkret utan 
ha livets ljus.

Första bönen var ju ett tack till Gud. Den här bönen är en bön om att allt ska gå bra. Den kan bes antingen av någon förälder eller av någon vän eller släkting eller fadder. Självklart byter man ut NN med barnets namn.

Förbön

Gud, barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. Därför ber vi till dig för NN. Låt honom/henne få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra. Ge honom/henne den inre styrka som bär också i livets svåra stunder. Låt glädjen över vad du gett oss i vårt dop prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. Amen

Sen ber vi tillsammans Fader Vår eller Vår Fader, beroende på vilken översättning som används. Efter det läser prästen välsignelsen och sedan avslutar vi det hela precis som vi började, dvs med en Psalm.

Psalm

Hur lång tid tar nu allt detta?? Ca 25 – 35 minuter.  Som du ser finns det stora möjligheter att låta många olika personer medverka, vilket gör att dopet blir mera personligt och unikt. Det finns lite olika lokala variationer på det hela. Fråga er doppräst. Då kan ni också diskutera mera i detalj hur ni vill ha just ert dop.

Lite tips från mig. Har du fler frågor så är det bara att höra av er. 🙂