Pingst-gudstjänst de luxe

Fyra kyrkor, sex olika språk och ett underbart kaos. Så skulle man kunna beskriva gårdagens gudstjänst. En pingst-gudstjänst de luxe!

Det var första gången som vi lyckades samla alla fyra nordiska kyrkor till en gemensam gudstjänst. Varit mycket förberedelsearbete för att få alla delar att falla på plats. Dagen var förvisso ganska given. Är ju trots allt på pingsten som lärjungarna börjar gå ut och predika på alla olika språk. Men sedan var det ju det där med hur vi skulle fördela språken. Hur göra för att det skulle bli balans och gudstjänst och inte bara kaos? Hur få plats med allt i en agenda? Nu efteråt kan jag konstatera att vi nog lyckades. Det blev en blandning mellan våra olika traditioner, och alla språken hördes ungefär lika mycket. Alla psalmer var t.ex. fyra verser. En vers på respektive språk. Och agendan blev inte den tjocka roman jag ett tag var rädd för.
Var lite nervöst 30 min innan gudstjänst. Skulle folk komma? Kl 18:00 kunde vi dock konstatera att det blev fullsatt kyrka! Blev alldeles varm när jag ser att vi förutom representanter för de olika nordiska kyrkorna även kommit präst-kollegor från både Evangelisk-Österrikiska kyrkan och Gammelkatolska kyrkan. Vi är kanske olika. Vi talar olika språk, men just nu och här är vi samlade och firar gudstjänst tillsammans!!
Efteråt gav många uttryck för samma tanke: att häftigast var nog Trosbekännelsen och Herrens bön. När vi alla lästa tillsammans, var och en på sitt språk. Mycket mera pingst än så blir det inte.
Nattvardsbönens ord ekade: ”Ett enda bröd, en enda mänsklighet”
24 maj, 2015 kommer vi göra om allt igen!
Välkommen!!! 🙂