Prata, Chatta, Maila med Prästen

Ibland kan det kännas som att man går omkring och spelar en roll. En väl tillrättalagd mask som man visas upp för omvärlden. Där bakom finns ens sanna jag. Men man orkar inte, vågar inte, visa upp det för världen. Eller man har spelat en roll så länge, att det inte längre spelar roll, för Vad är egentligen ens sanna Jag?
Då kan det kännas skönt att få prata med någon annan, någon neutral part. Att få ta del av en annan människas tankar. Någon som inte är bunden till dig, inte känner dig, utan kan hjälpa dig att se med andra ögon, se bortom alla masker och roller.
Under 50 års tid har jourhavande präst varit en sådan samtalspartner. Tidigare någon man bara kunde nå via telefon. Men tiderna förändras, och så också vi.
Numera kan du nå Jourhavande präst på flera sätt.
Du kan Maila!
Du kan Chatta!
och du kan självklart fortfarande Ringa! både från Sverige och från utlandet.

Här kan du läsa mer om Jourhavande präst, hur det fungerar och om hur du kan kontakta oss utan att någon annan får reda på att du gjort det.