Tecken på att du jobbar i en utlandsförsamling

  1. Du delar automatiskt in året i före och efter basaren.
  2. Du kan baka kanelbullar i sömnen och inser att du inte tittar på receptet längre för du kan det utantill.
  3. Du är flexibiliteten personifierad och ryggar inte för vare sig toaletter som behöver skuras, stolar som behöver flyttas eller annat arbete som behöver utföras oavsett din formella utbildning eller anställning.
  4. Dina nerver är djupfrysta och  akuta problem som felbeställda varor, läckande element eller borttappade tonåringar löses över en kopp kaffe.
  5. Din mage är numera fodrad med plåt och sömn är tillval. Dels beroende på mängden kaffe som konsumeras, dels på grund av diverse akuta problem (se punkt 4)
  6. Du ser det som helt normalt att under en arbetsdag prata minst fyra olika språk varav du bara behärskar två.
  7. Du kan göra dig förstådd och diskutera lösningar på olika tekniska problem med vilken hantverkare som helst, oavsett språk eller ämne.
  8. Du ser Ekumenik som något naturligt och har bytt ut begreppet ”andra trosinriktningar”  till ”grannarna”.
  9. Du ser oväntade besök som något roligt och ett tillfälle att sitta ner och ta en kopp kaffe. (se punkt 5)
  10. Du lever, andas och är efter devisen ”Ora et Labora”