Prata, Chatta, Maila med Prästen

Ibland kan det kännas som att man går omkring och spelar en roll. En väl tillrättalagd mask som man visas upp för omvärlden. Där bakom finns ens sanna jag. Men man orkar inte, vågar inte, visa upp det för världen. Eller man har spelat en roll så länge, att det inte längre spelar roll, för Vad är egentligen ens sanna …