Ekumenik och Jesus bakom hyllan

Så kan man ju fråga sig, varför Jesus just nu befinner sig bakom vår bokhylla. Eller mer korrekt, varför den stora korsikonen som i vanliga fall utgör altartavla i vår lilla kyrka, just nu är invirat i ett lakan och undanstoppad. (Bakom bokhyllan som sagt var.)

Det hela började fredagen den 13. Då var vi inbjudna till vår grannkyrka, St.Josef Weinhaus  för en ekumenisk förbönsgudstjänst för den Koptiska kyrkan. Som ni säkert vet så är situationen för den Koptiska kyrkan väldigt svår. I början på det här året mördades dessutom 21 koptiska gästarbetare brutalt i Libyen av ISIS. Dessa 21 män kallas nu för ”de 21 martyrerna”
Det var alltså med anledning av detta som denna förbönsgudstjänst hölls i vår grannkyrka.

Som memorial hade en konstnär, Oswald Putzer , skapat en….ja, vad skall man kalla det? Tavla? Konstverk? Installation?

Verket heter ”People of the Cross” och består av en stor spegel, där de 21 martyrernas sista ord bildar ett kors.
Förälskade mig omedelbart i verket!! Och då konstnären själv var där, kunde vi personligen framföra våra hyllningar.

Några dagar senare får jag ett sms, där Hr Putzer frågar om vi vill låna verket?!?!
Kyrkorådet som ändå skulle samlas samma kväll gav sitt bifall. Lite praktiska saker behövde lösas, och gick också att lösa.
Därför, från och med i går onsdag, och fram till 13 april, har vår kära lilla kyrka en ny, tillfällig altartavla.

Men Jesus bakom bokhyllan då?
Jo, den vanliga altartavlan, som alltså är en stor kors-ikon, är till sin natur både stor, lite otymplig, och framförallt, ganska ömtålig. Vi behövde därför en plats att förvara den under dessa tre veckor, där den inte riskerar att trilla, bli omkullsprungen, tappad något på eller liknande.
Lösningen blev ett stort lakan för skydd, och en trygg plats bakom bokhyllan hemma hos kyrkoherden.
Under tiden pryds vår Lutherska kyrka, av ett konstverk, skapat för en Romersk-katolsk kyrka, påminnande om martyrer från den Koptisk-Ortodoxa kyrkan.