People of the cross.

Nedan mitt manus vid första visningen av vår tillfälliga altartavla som jag berättat om i går. . 

Traditionen bjuder att det var Aposteln Markus som en gång grundade den Koptiska kyrkan. Klart är att den är en av våra äldsta kyrkor i världen. Jämfört med den Koptiska kyrkan, så är den Svenska kyrkan väldigt ung.

Den Koptiska kyrkan i dag lever under ständigt hot. Den har sitt säte i Egypten, där det blir allt svårare att leva som kristen.
Den Svenska kyrkan och den Koptiska kyrkan, har lite olika åsikter i vissa frågor, och är rörande överens i andra. Precis som det skall vara i en familj. För i grunden är vi alla syskon. Bröder och systrar i Kristus.

I februari i år, spreds en fruktansvärd video, som visade hur 21 stycken tillfångatagna kopter, brutalt mördades av ISIS i Libyen. Deras brott –de var bekännande kristna. Iklädda orangea fångdräkter, bakbundna, leds fångarna av sina svartklädda bödlar fram längs stranden. Allt filmas, för att användas i terrororganisationens propaganda. För att sprida skräck.

Resultatet blir det omvända!

Martyrernas sista ord, Oh Min Gud, Jesus min Herre, blir ett rop som ekar i kyrkor över hela världen. Aldrig har det varit så tydligt som nu, vi är alla syskon i Guds familj.

Sverige har en stolt tradition av fredsbevarande brobyggande mellan folk och länder. Dag Hammarskjöld är bara ett av många svenska namn som nämns i dessa sammanhang. På samma sätt har Svenska kyrkan en stolt tradition av brobyggande, av ekumenik, mellan olika kyrkor. Där Nathan Söderblom är ett namn som ofta nämns.

När nyheten om de 21 martyrerna spreds över världen reagerade vi alla med bestörtning. Vår egen ärkebiskop Antje Jacklén skrev i sitt kondoleansbrev till den koptiska kyrkan att ”Vi är chockade av de fasansfulla nyheterna om kopterna som dödats i Libyen. Som bröder och systrar i Kristus vill vi uttrycka våra djupaste kondoleanser till den koptisk-ortodoxa kyrkan, kristna i Egypten och till alla egyptier.

I Bibeln läser vi: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Vi är kopter, katoliker, evangeliska, lutheraner. Vi är alla Guds barn. Vi kan alla stämma in i orden som står i spegeln -, O min Gud, Jesus min herre. När vi står framför korset, kan vi alla spegla oss i dess yta.

Vi är alla People of the cross.

IMG_4194.JPG