Predikan Långfredag 2015

Kristus dog på korset för vår skull. Låter bra. Enkelt, rent.
Man reagerar liksom inte så mycket på det. En man, ett kors, och så är han död.
Johannes är nästan klinisk i sin beskrivning av korsfästelsen. Det är en konung som hänger där. Som verkar följa något osynligt komplicerat hovprotokoll där han formellt för ihop sin mor med en av lärjungarna. För att försäkra sig om hennes framtida försörjning. Han uppfyller, likt en strikt ceremonimästare alla skriftord. Och när allt så är klart, lika värdigt och formellt som det varit hitintills, böjer han ner sitt huvud och överlämnar sin ande, som Johannes så kliniskt, värdigt och formellt beskriver hans död.
Problemet är: Ett kors är ett fruktansvärt tortyrinstrument! Det tog oftast dagar av plåga innan den korsfäste dog.
Jesus visste om det är. Det var väl känt hur lång tid det tog. Hur fruktansvärt grymt straff korsfästelsen är.

En död på ett kors är inte vacker. Den är inte formell. Och det är framförallt inte värdigt.
Det är fysiskt omöjligt att dö värdigt, uppspikad på ett kors. Där musklerna långsamt slits isär, senor och leder töjs ut, brister, går sönder. Och du tillslut kvävs för at du inte kan andas.
Inte med ett ord antyder Johannes detta.
Nej, han talar om hur Jesus uppfyller skriftens ord, och dör på ett kors.

För vår skull.

Jesus låter korsfästa sig, för din och min skull. Utsätta sig för ett omänskligt lidande, för våra synders skull.
För din och min skull

Vad har vi gjort för att göra oss förtjänta av detta?
Allt och inget.

Ingenting jag gjort kan göra mig förtjänt av en sådan oändlig kärlek.
Allt jag gjort gör mig förtjänt av ett sådant straff.
När jag vänder bort blicken från tiggaren på gatan.
När jag avundsjukt missunnar mina medmänniskor.
När jag girigt roffar åt mig.
När jag låter Jag, Mig och Mitt styra.

Jag lyfter blicken, speglar mig i korset och sakta möter jag min egen blick och ser:
Ja, jag har syndat!
Med tankar ord och gärningar!
Det var för min skull som Kristus led och dog på korset.
Det var för vår skull han gjorde det.
Vad har vi gjort för att förtjäna detta?

Allt! Och ingenting.