När är kyrkan en Kyrka?

När är en kyrka en Kyrka egentligen?
Kan man vara en kyrka utan att ha ett hus, byggnad eller ens ett rum att vara i?
De flesta svarar Ja på den frågan. Att Kyrkan inte är beroende av byggnaden, hur vacker den än är, utan att Kyrkan är beroende och bärs av sina medlemmar. Levande stenar som det så vackert heter på kyrkospråk.

Men låt oss fundera vidare. Om Kyrkan är dess medlemmar, måste det vara en speciell sorts medlemmar för att det skall bli en Kyrka? Kan en kyrka vara en Kyrka, utan att det är en präst eller diakon där? Eller är det först när den vigde personen dyker upp där som det är en Kyrka?

Och hur många ”levande stenar” måste där vara för att det skall räknas som en Kyrka?
När två personer, som tror på Gud, samlas och ber, är de då Kyrka? Eller bara två troende personer som ber?
Är det någon skillnad om en av dem är Präst eller Diakon?

När är en kyrka, en Kyrka egentligen?

 

Lite osorterade prövande tankar, så här en sommardag på Präst och Diakonmöte i Visby, nådens år 2015.