Påven kommer till Sverige

Med risk för att låta som värsta introverta kyrk-nörden. Men detta faktum att Påven Franciskus kommer till Lund för att där högtidlighålla inledningen på Lutherjubileet är hur stort som helst!

Lite kort resumé för icke-kyrknördar.
Martin Luther, Romersk-katolsk munk/präst/professor tycker att Kyrkan missuppfattat sitt uppdrag och börjat ägna sig allt för mycket åt världsliga ting så som makt och pengar, och för lite av kärnverksamheten, dvs frälsa människors själar. Detta är innan internet så för att framföra sitt budskap skriver Martin Luther ner sina tankar i 95 punkter. (japp, listor är äldre än internet. Fast han skippade delen med ” Måste läsas! #4 är otrolig” ) Nu håller inte Påven och Romersk-Katolska kyrkan med om kritiken. och det hela slutar med att Martin Luther blir utesluten ur klubben och han startar en egen kyrka. Det som senare får namnet Lutherska kyrkan. För att skilja från Romersk-Katolska kyrkan.
Man kan väl inte påstå att vi skiljdes åt som vänner. Utan tvärtom har det genom åren varit ganska blodiga strider mellan dessa två kyrko-inriktningar. 30-åriga kriget för att nämna en. Under senare delen av 1900-talet har vi dock uppfört oss något sånär civiliserat och så sakteliga börjat närma oss varandra. Nu jobbar vi dock i evighetens bransch, så det går inte direkt fort. Även om vi nu kan träffas och prata utan större problem, kan vi fortfarande inte fira nattvard tillsammans och i ekumeniska sammanhang blir jag av Romersk-Katolska kyrkan fortfarande presenterad som ”representant för Svenska kyrkan” och absolut inte som ”Präst” eller ”Kyrkoherde”

Att Romersk-Katolska kyrkan skulle högtidlighålla Lutherjubileet tillsammans med Lutherska kyrkan är i sig en nyhet. De firar ju att en av deras egna de facto bröt sig ur och startade eget! Där har vi alltså första ögonbrynshöjaren. Romersk-Katolska kyrkan firar Lutherjubileet! Tillsammans med Lutherska kyrkan!!

Nåväl. Vi hämtar oss från den chocken. Gläds åt att vi kan lägga de senaste 500 åren bakom oss och börja se framåt tillsammans. Vi kyrk-nördar funderar kanske lite över vilken lagom hög Kardinal som skall få representera den heliga stolen vid jubileet.

Då kommer nyheten. Det är Påven själv som kommer att närvara!!!
Påven, överhuvudet för Romersk-Katoska kyrkan, kommer medverka vid en gudstjänst som firas för att högtidlighålla starten på Lutherjubileet. Det är stort.
Svenska kyrkan står som värd. Svenska kyrkan har de senaste 50 åren prästvigt kvinnor. Leds av en kvinna. Säger Ja till samkönade äktenskap.

Symbolvärdet i detta. Att Påven kommer fira en gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lunds domkyrka den 31 oktober för att markera starten på Lutherjubileet är enormt. Eller som Kristina Kappelin skriver i Sydsvenska Dagbladet: ”Påvens deltagande är exceptionellt”
Vi kan säga hur många gånger vi vill att vi strävar mot enhet och förståelse mellan Lutherska kyrkan och Romersk-Katolska kyrkan. Men när vi visar det i handling, det är då det verkligen betyder något.

31 oktober 2016 är redan nu en milstolpe.

Antje Jackelén

Antje Jackelén

Påven

Franciskus

Lunds domkyrka

Lunds domkyrka