Predikan femte i påsktiden 2016

”Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.”
De orden är inte helt lätta. Och det blir ju inte direkt lättare av att det är Jesus Kristus själv som säger dem. Befaller oss: Älska varandra! Vad innebär det? Och klarar jag av det?

Hur mycket kan man egentligen älska varandra?
Måste jag älska alla?
Framförallt! Vad innebär det att älska andra?
Är det kärlek att säga ja till allt? Är trots allt inte helt ovanligt att jag får höra meningar som ”Du som är kristen….” oftast då i betydelsen att jag skall skänka pengar, ställa upp med mat och husrum etc. För vi kristna älskar ju hela världen och Jesus Kristus har ju befallt oss att vi skall älska varandra… Som kristen förväntas man också ha ett oändligt tålamod och stå ut med det mesta. För vi älskar ju varandra. 1 Kor 13: Orden om kärleken. Allt bär den, allt tror den, allt uthärdar den…. Hur många gånger har inte de orden använts som fängelse istället för som befriare.
Frågan är, kan jag sätta gränser som kristen. Säga Nej!
De flesta svarar ett klart Ja på den frågan. Självklart måste även en kristen får säga nej och sätta gränser.
Problemet uppstår, när jag som Kristen säger Nej, och detta nej krockar med andra människors drömmar, uppfattningar och förutfattade meningar om vad en kristen bör göra, säga, tycka och tänka.Eller ännu värre. När jag, som definierar mig som Kristen, säger Nej till en annan människa, som också definierar sig som kristen. Och våra respektive Nej, som båda grundar sig i vår gemensamma tro, krockar.

”Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.”

Kommer ni ihåg när man var förälskad? Första förälskelsen. Allt är rosaskimrande, underbart och föremålet för ens kärlek helt utan fel. Perfekt! Sedan mognar kärleken. Förälskelsens rosa skimmer tonar bort och man ser små skavanker här och var. Saker som skaver. Men det gör inte att kärleken försvinner. Tvärtom. Den djupnar. Problemen finns kvar, men man ignorerar dem inte. Utan jobbar med dem. För att man älskar varandra. Till skillnad från förälskelsens förblindande skimmer som döljer och ignorerar det som skaver, ser kärleken klart, accepterar, respekterar och jobbar med det.

Det är som med tron. Först när man är nyfrälst är man som nyförälskad. Allt ses i ett annat ljus. Hela ens inre är uppfyllt av och man ser inga problem, inga fel och kan inte förstå dem som inte ser världen och Tron precis som en själv. Sedan mognar man i sin tro. Växer i tron. Och ser att det finns mycket som skaver. För att leva som Kristen är inte lätt. Det finns enormt mycket att jobba med i den kristna tron. Saker som utmanar. Både för mig själv, och i mötet med andra. Framförallt finns det många olika tolkningar av, vad det innebär att vara Kristen. Förälskelsens rosa skimmer är borta och jag accepterar, respekterar och jobbar med det.

Jesus säger att vi skall växa i vår tro. Befaller oss att älska varandra. Men han säger aldrig att vi ska bortse från varandras fel. Det handlar om att växa och mogna i kärleken till varandra. För när vi älskar varandra, ser vi varandras fel och brister. Accepterar dem, respektera dem och jobbar med dem. Även när vi har olika tolkningar av samma bok.

Har ni tänkt på att älska är ett verb. När jag älskar någon är det ett skeende. Jag kan inte älska någon passivt. Det räcker inte med att säga: Jag är kristen jag älskar. Utan det kräver aktivitet, handling. Min tro visar sig i konkreta handlingar. Och vi är tillbaka i frågan: Hur visar sig denna kärlek? Vad innebär det att älska andra?

Att mogna i tro, följa Jesu befallning att älska varandra innebär inte automatiskt att vi säger ja tack och amen till allt. Det finns gränser. Frågan är, var går dessa gränser? För dig? För mig? För oss som kyrka? Svenska kyrkan i Utlandet har under en tid nu jobbat fram tre värdeord. Tro, Öppenhet, Hopp. Öppenhet och kärlek hänger väldigt mycket ihop. När man är sluten, stängd, förlorar man också förmågan att älska. Låser man om varandra, dödar man kärleken. Samtidigt sätter kärleken gränser. En öppenhet utan gräns förvandlas snart till grus och aska. Till ett ingenting.

”Detta befaller jag er, att ni skall älska varandra.”

Jesus kräver mycket av oss. Han kräver att vi skall se på varandra med öppna ögon. Med mognad och förstånd Med förståelse och förlåtelse Med öppenhet och med kärlek