Pokemonus Gambliaris 

Vetenskapen har under sommaren gjort iakttagelser av en ny art som fått namnet ”Pokemonus Gambliaris
Arten känns enklast igen på att de har någon form av så kallad Smart Phone i handen. De mer utvecklade individerna kan även ses ha en sladd som går från Smart Phonen till ett extra batteri. Uppenbarligen är fullständig urladdning av batterier en Pokemonus Gambliaris största skräck.

Även om arten domineras av unga har även iakttagelser av individer långt över den så kallade medelåldern gjorts. Något som fascinerar forskarvärlden är den karakteristiska gångarten. Pokemonus Gambliaris kan ses promenera normalt för att sedan helt omotiverat stanna och utföra smekande uppåtriktade rörelser på den ständigt medhavda telefonen. Har man tur kan man även på vissa ställen se hur de står och liksom knackar på skärmen. Enligt Professor M. Agmar, som under en längre tid försökt komma nära denna art genom att utge sig för att vara en av dem, sker detta senare beteende vid vissa utvalda ställen kallade ”Gym” En uppgift som dock fortsatt måste verifieras.

Även om Pokemonus Gambliaris absolut inte är skygg och kan iakttas i princip överallt finns vissa ställen där det är säkrare att man kommer att stöta på dem. Områden dit arten söker sig för att häcka eller ”hänga” som det även kallas. Framförallt parker så som till exempel Stadspark i Wien lockar dagligen flera hundra Pokemonus Gambliaris och erbjuder forskarvärlden nästan obegränsade möjligheter till närstudier av denna art. Man har där noterat att det trots tidigare teorier om isolering och självupptagenhet sker stor interaktion mellan de olika individerna och att det finns tydliga sociala hierarkier inom grupperna. Den sociala hierarkin är dock inte som normalt är brukligt baserad på ålder utan positionen i gruppen verkar enligt en enig forskarvärld korrelera med antal poäng och något diffust som kallas ” level” eller ”nivå” En grupp forskare, ledda av Dr S. Pearow, har dock nyligen framfört teorin att statusen i gruppen även kan hänga ihop med antalet infångade digitalt genererade varelser. En Pokemonus Gambliaris som fångar in och visar upp en särskilt ovanlig digitalt genererad varelse mottar nästan genast den övriga gruppens beundran och uppmärksamhet. 
Någon som inte tillhör Pokemonus Gambliaris kan vid första mötet uppleva en viss alienation och att det kan vara svårt att interagera med dem. Forskarna är dock överens om att de inte utgör något hot och ytterst sällan blir våldsamma. Forskarvärlden rekommenderar dock att man närmar sig med försiktighet och inleder kontakt med några intresserade frågor. Exempel på frågor kan vara ”Vilken level är du på?” eller ”Har du sett någon Hypno här i närheten?” Man kan även etablera relation genom att erbjuda uppladdning av batterier om så är möjligt. När man väl fått kontakt med en Pokemonus Gambliaris och vunnit deras förtroende öppnar sig en ny värld som garanterat kommer att ge många intressanta upplevelser och kanske till och med minnen för livet.