Ko-effekten

Har du ätit dig mätt i dag? Kanske till och med ätit lite för mycket? Gratulerar!!!

Både du och jag vet att så inte är fallet för allt för många människor i världen. Trots att det rent tekniskt finns mat så att det räcker till alla, så är den så ojämnt fördelad att människor svälter till döds. Våra resurser är så orättvist fördelade att medan en del har mer pengar än de någonsin kan göra av med, lever allt för många i oerhörd fattigdom. Tyvärr blir fattigdomen en ond spiral som är svår att ta sig ur. ”Fattigdom är maktlöshet. Du kan inte köpa storpack utan måste köpa små, dyra förpackningar. Du kan inte planera inköp eller spara. Du har inte ens det minsta startkapital till något. Du får inte banklån. Du behöver en hävstång för att kunna förändra. Svenska kyrkan vill vara den hävstången”. (citat från SvKyHemsida)

Ibland kan en Ko vara vägen ut ur fattigdom. Vägen till självrespekt, till skolgång för barnen, till ett värdigt liv!

Idén är enkel men resultatet är fantastiskt! Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga. Mjölken från kon ger familjerna inkomster som förändrar deras liv. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj.  Det innebär en hel del arbete att ha en ko. De mest utsatta familjerna får därför istället möjlighet att låna en get. De är mer lättskötta än kor och får killingar två gånger om året. Ko- och kalvprojektet finns i fler än 200 byar och många tusen kor har delats ut. Omkring 800 personer får utbildning varje år.

Vill du köpa en Ko?

HÄR kan du läsa mer om Svenska kyrkans Fastekampanj och KO-effekten

KO-effekten i 7 steg