Fastan

”Livet blir större om man lyfter blicken från sig själv.”

Orden fastnar hos mig första gången jag läser dem. För mig sammanfattar de själva grundidén med fastan. Förberedelsetiden inför påskens stora under.

Nej, Fasta handlar inte om att späka sig själv. Det viktigaste är inte huruvida du ger upp kött, alkohol, choklad, Facebook eller något annat i 40 dagar. Att fasta handlar om att lyfta blicken från sig själv. Att se ut förbi sin egen lilla box och möta blicken hos ”De andra” En tid för eftertänksamhet. Att stanna upp och fundera och värdera sitt eget liv.

En hjälp i att göra detta kan vara att för en tid medvetet avstå från något. Till exempel kött, eller alkohol, eller choklad, eller något annat som är en del av ens vardag men som man kanske inte egentligen behöver. Det är inte syftet med fastan, att avstå, men det kan hjälpa mig att se vad jag har, att uppskatta det på ett annat sätt, och också se att andra har det på ett annat sätt.

Att helt enkelt lyfta blicken från sig själv. Livet blir så mycket större då….