Katastrof i Östra afrika

Det är en av de värsta svältkatastroferna i modern tid. Miljontals människor är på flykt.
DU kan göra en insats. DU kan rädda liv!

 

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL

  • Skolor och skolmaterial för barn, och åtgärder för att öka läs- och skrivkunnigheten hos vuxna.
  • Yrkesutbildningar för vuxna, till exempel i sömnad och djuruppfödning.
  • Fosterfamiljer för ensamkommande flyktingbarn.
  • Psykosocialt arbete som stress- och sorgehantering.
  • Utbildning i psykosocialt arbete för lokal personal.
  • Arbete för barns och kvinnors rättigheter för att förhindra barnäktenskap och könsbaserat våld.
  • Möten och samtal kring fredsbyggande och utveckling av livet i lägret.
  • Rent vatten, toaletter och duschar.
  • Alternativa energikällor som solpaneler och gasspisar.
  • Rättsligt skydd.