Grönt

Vi har tidigare i denna lilla odyssé genom de liturgiska färgerna gått igenom Vitt – Glädjens färg, och Lila – Botens färg. Vitt är alltså den färg som används på de stora festdagarna. Violett eller Lila färgen som används i förberedelsetiden innan festen.
Nu har vi kommit fram till Grönt som är växandets färg.

Den används i tiden efter de stora festdagarna. Det vill säga i tiden mellan Trettondagen och Fastans början samt under Trefaldighetstiden fram till 1 Advent. Eller för att prata Svenska, några veckor strax efter nyår samt under i princip hela sommaren. 😉

Grönt symboliserar alltså i kyrkans värld växandet. Att vi får växa som människor, i vår tro och i vår andlighet. Att vi bär med oss det som vi fått lära oss under förberedelsetiden och festen och nu får bearbeta det och mogna i vår tro.
Det är också hoppet färg. Hopp om liv och hopp om möjlighet till utveckling.

Fotograf: Carl Anders Nilsson c.a.n. Photography

Nattvardskalken klädd i grönt. Den färg som används mest i kyrkan.
Fotograf: Carl Anders Nilsson