Röd

De tre grundfärgerna i kyrkoåret är egentligen Vitt – Festfärgen, Lila/Violett – Förberedelse och Grönt – Växandets färg. Men vi har  två färger till i den Liturgiska färgpaletten. Rött och Svart. I dag tittar vi närmare på den röda färgen.

Rött symboliserar i kyrkan den Helige Ande, men är också Blodets och Martyrernas färg. Den används i kyrkan på Pingst, då den helige Ande kom till de första apostlarna, och på till exempel Annandag Jul, martyren Stefanos dag.

Ofta används också rött som färg vid konfirmation, då vi ju faktiskt ber om den Helige Ande över konfirmanderna innan vi skickar ut dem på sin fortsatta livsresa.

Att rött står för Blod, Kamp, Martyrer och Helige Ande brukar vara lite omtumlande för en del brudpar som försöker styra vad jag som präst har för kläder på gudstjänsten. Efter samtal, där jag förklarar symboliken bakom de olika färgerna och vad de står för i kyrkan, brukar vi komma överens om att vitt, som ju ändå är festfärgen, kanske trots allt är bäst på deras stora dag. Och att den vackra röda stolan får hänga kvar i sakristian tills det är dags för konfirmation eller det är pingst, vilket som nu råkar infalla först. 😉

Fotograf:Jim Elfström /Ikon

Präst ber en bön inför delning av brödet iförd Röd stola och mässhake