Predikan Jungfru Marie Bebådelse 2017

Jungfru Maria, Hon får ett stort uppdrag av Gud.  Ett uppdrag och en uppgift som hon, efter viss inledande tvekan, säger ja till. Ett beslut som kom att förändra hennes liv för alltid.

Du och jag är också kallade av Gud. Till olika uppgifter och olika uppdrag. En del stora, livsomvälvande. Andra lite mindre. En del lätta, andra svårare. Men alla är vi kallade av Gud. Kallade att skapa liv, öppenhet, tro och hopp.

Dock, vi vet alla att det finns många människor i vår värld som också säger sig vara kallade av sin gud. Som är övertygade om att de fått ett heligt uppdrag men där utgången är död, förintelse och sorg. Nu senast i London. Tidigare i Nice, i Paris och på allt för många ställen i vår värld. Eller för den delen om vi vänder tillbaka till vår egen religion, kristendom, så har argumentet att det är Guds vilja eller ”På Guds uppdrag” allt för många gånger använts för att sprida skräck, oro och sorg.

Vad är skillnaden? Hur visste Maria att det uppdrag hon fick verkligen var av Gud?

Du har ett uppdrag från Gud. Du är kallad av Gud att utföra hans vilja. Men lyssna noga så att det verkligen är Guds röst du hör och följer. Inte din egen eller någon annans vilja. Inte din önskan om makt och härlighet. Inte ditt egos längtan efter bekräftelse. Inte din sårade självkänslas sökande efter upprättelse för verkliga eller inbillade oförrätter.

Det har sagts förut, Ondskan hotar inte, den lockar och förför. Honungsdrypande och söt, viskar den till oss. Inbjudande, förförisk. Allt för enkelt då att inbilla sig själv att det är Gud som kallar. Säga, ”det är Guds röst, det är Guds vilja,” när det egentligen är min egen.

Maria vågade lyssna noga. Hon vågade ifrågasätta. Få klarhet. Innan hon med öppna ögon gick in i uppdraget och sa sitt Ja.

Våga lyssna när Gud kallar dig. Våga ifrågasätta. Och våga svara Ja!

Gud kallar dig till uppdrag i hans tjänst. Att vara med och skapa hans mäktiga verk. Guds uppdrag leder till liv. Skapar Tro. Står för Öppenhet. Ger ett evigt Hopp!