IKEA-ångest!

En ungdom av idag som plötsligt finner sig utan tillgång till internet har en tendens att darra i sina grundvalar. De mest skrämmande ord de kan läsa på sin telefon är: Ingen täckning

När detta sker kan man se hur de med flackande blickar och kallsvettig panna på darriga ben stapplar sig fram i desperat jakt för att åter få kontakt med det världsvida nätet.

För en medelålders mogen kvinna av idag utgör IKEA det yttersta eldprovet. Med allt mer flackande blick och på darriga ben leds man via labyrintliknande gångar längre och längre in i varuhuset. Ens känsla för riktning försvinner och viljelöst dras man med i malströmmen av andra besökare (offer?)

När så en medelålders kvinna i sina bästa år, som tror sig vara ungdomlig, finner sig själv i det djupaste av IKEA’s innersta vrår och i ett desperat försök att få kontakt med omvärlden tar upp sin telefon, bara för att läsa orden: Ingen täckning! Då är hjärtattacken nära!!!

Den isande känslan! Den långsamt gryende insikten att en är utlämnad på nåd och onåd i Kamprads och affärsdedignerns händer!

Den oändliga tacksamheten när Käre Maken viskar de ömma orden: ”Det finns fritt WiFi här, ska jag hjälpa dig?” Lyckan när en ser orden ”Exit” och ”Kassa” Ångesten när en ser slutsumman på kvittot. Men det var det värt! Vi kom ut! Vi överlevde ett besök på IKEA!

Mer skrämmande än man kan tro...

Mer skrämmande än man kan tro…