Att göra slut på Facebook

 

Sociala koder och uppförande-regeler, såväl skrivna som oskrivna, är något som alltid fascinerat mig. I varje grupp finns det mer eller mindre outtalade förväntningar på beteende och några Do and Dont´s som den som vill vara medlem i gruppen bör känna till för att inte riskera uteslutning.

Som så många andra finns även undertecknad på Facebook. Denna världsomspännande ungdomsgård för vuxna där tankar om smått och stort delas. Då jag flyttat runt en del i livet, samt är enormt dålig på att lyfta telefonen och ringa har Facebook blivit ett enkelt sätt att hålla kontakt med gamla vänner spridda både här och där i världen. Nu är min vänlista ganska liten då jag är mån om mitt privatliv. Ja, man skulle nästan kunna kalla den exklusiv. Men de som är där är viktiga på olika sätt.

Noterar när jag loggar in, att några av de jag trodde var mina vänner, personer jag medvetet blivit vän med på Facebook, helt plötsligt, utan att meddela, tagit bort mig från deras vänlista. Vi är inte längre digitala vänner. Jag kan inte se deras sidor och de kan inte se min. De har alltså gjort slut med mig på Facebook!

Har jag, utan att veta om det, brutit mot någon oskriven regel? Har jag skrivit något på min sida som gjort dem upprörda? Har jag glömt klicka ”Gilla” på något de har skrivit? Har jag glömt gratulera på deras födelsedag (Som Facebook noggrant påminner mig om när den infaller)?

Då deras sorti från min vänlista skett diskret och tyst, utan att jag visste om det får kanske frågan aldrig sitt svar. Och jag står handfallen och vilsen i ett digitalt landskap där jag inte kan de sociala koderna. Vad förväntas jag göra nu? Ska jag ringa upp dem och gråtande fråga varför de gjort slut med mig på Facebook? Ska jag skicka en vänförfrågan på nytt och tro att det var ett misstag? Ska jag skriva ett brev?

Hur gör man egentligen när en vän gör slut med en på Facebook?

questions-3143423_1920