Predikan Septuagesima 2021

Avundsjuka, denna egenskap som till och med fått tillnamnet Kunglig. 
Den Kungliga Svenska avundsjukan.
Nu tror jag dock inte att det är en specifikt Svensk egenskap, utan avundsjuka verkar grossera i alla länder och kulturer. Finns där mellan människor. 
När vi avundsjukt kastar blickar på varandra, jämför, mäter. Vem får mer eller mindre? Större eller bättre?

Vi möter den också i Bibeln, allt från Kain och Abels syskongräl till dagens text med vingårdsarbetarna. 
”Varför får de lika mycket? Vi har ju gjort mer” och då enligt den avundsjuka logiken, så anser de sig ha rätt till mer. Ja, till och med mer än vad man kom överens om. Bara för att på något sätt markera att man minsann är värd lite mer än de andra.  För notera, de kräver inte att få mer därför att de var missnöjda med det första ursprungliga avtalet. De kräver att få mer bara i relation till de andra. 
Lite småaktigt kan man nästan tycka. 

Samtidigt, hur ofta gör vi inte just så? Istället för att titta på oss själva och fundera över huruvida vi är nöjda eller inte med det vi har, så jämför vi oss istället med andra för att se vad vi kan få. Har jag mer eller mindre än den jag jämför mig med? Och så blir vi upprörda när någon som vi anser ska ha mindre än vi själva visa sig få lika mycket. 

En del verkar tro att kristendomen fungerar så också. 
Att man kan mäta och gradera hur kristen man är. Och att de som då är lite ”mer” kristna skall få extra förmåner. Att Gud skulle älska den mer som går till kyrkan oftare eller ber högst eller har det dyrbaraste korset eller största bibeln. Men det fungerar inte så. 
Guds nåd och kärlek är lika för alla.
Oavsett om man kan recitera hela bibeln utantill och går till kyrkan varje söndag, eller om man i smyg tittar på gudstjänsten på nätet och inte ens har öppnat en bibel. 

Det spelar ingen roll i Guds ögon. Det som betyder något är viljan att tro. Att Du vill försöka tro.  Några av oss har gått på trons stig i många år. Kämpat i middagssolens hetta där i vingården.  Andra har stått vid sidan, och först nu tagit sina första steg. Men alla är vi omfattade av samma tro, av samma nåd, och älskade av samma Gud! Kristendom, tro, går inte att mäta. Utan nåden ges lika till oss alla.