Predikan tredje efter trettondagen 2021

Är du religiös? De flesta ryggar nog lite för den frågan. Svara nekande.  ”Nej, Religiös vill jag nog inte kalla mig…. ”
Kanske är det för att ordet ”Religiös” så lätt förknippas med ”de andra” de där som är så strikta. Ja, nästan fanatiska. Med en världsbild som inte stämmer överens med ens egen.
De där….religiösa. 
Nej inte vill jag bli förknippad med dem. 

Måste erkänna, även jag svarar lite nekande och undvikande på frågan: Är du religiös. Samtidigt, jag tror. Jag bär ett kors kring halsen, inte enbart som ett smycke, utan också som ett statement. 

”Går du till kyrkan? Jag trodde inte du var religiös?!” Ett uttalande som jag vet att många av er har fått höra. Återigen, så används begreppet Religiös som en stämpel på ”de andra” De extrema, de annorlunda. 
De där som man inte vill bli förknippad med. 

Samtidigt, många av oss tror. Jag är inte ensam. 
Vi delar tro och liv. 
Vi är många som delar samma känsla av att det finns något som är större än oss själva, att det finns något mer, att det finns en Gud. 
Vi är många som kallas oss Kristna.  Och jag tänker på Epistelns ord i dag:  ”Skäms inte för evangeliet” Kanske behöver vi ta det till oss. Våga stå raka. Våga svara Ja, på frågan: Är du religiös? Och ju fler vi är som svarar Ja på den frågan. Ju fler vi är som vågar stå upp för vår tro. Som likt det Episteln uppmanar oss, Inte skäms för evangeliet. 
Ju tydligare kommer vi att visa världen, att Kristendom rymmer så mycket, av Kärlek, av Hopp, av Öppenhet och Tro. 
Ja, vi är olika.
men vi tillhör alla samma Gud. 
Vi är alla syskon i samma familj

Så skäms inte för evangeliet. 
Utan våga tro.