Nattvardens inverkan på Amerikansk vinkultur

Året är 1598 och Don Juan de Onate leder de spanska kolonister till de övre dalgångarna vid Rio Grande i det som senare kommer att benämnas New Mexico. De två munkarna Fray Gracia de Zuniga, en franciskanermunk, och Antonio de Arteaga, en kapucinermunk, är med för att på uppdrag av den Romersk Katolska kyrkan förkunna kristendomen för indianerna.

En viktig detalj är vinet som används i den dagliga mässan. Det finns dock ett problem. Vinet är importerat från Spanien och fraktas lång väg. En transport som var både dyr och långsam. Dessutom innehöll förseglingen till kärlen bly, vilket under den långa och stundtals varma resan i kombination med syran läckte ut i vinet. Man behövde därför hitta en lokal lösning. Det vill säga odla vinet själva.

Problemet är att en spansk lag från 1595 förbjöd export av spanska druvstockar. Detta för att skydda den spanska jordbruksindustrin. Vid den tiden stod den spanska vinexporten för en fjärdedel av Spaniens intäkter från utrikeshandeln. De engagerade munkarna valde dock att ignorera denna lag och smugglade helt enkelt omkring 1629 några vinstockar från Spanien till New Mexico. De första vinrankorna planterades strax söder om dagens Socorro i New Mexico. Av allt att döma är dessa insmugglade druvor tillsammans med de som redan 1540 planterades av några Fransiscaner munkar i Mexico de första Vitis Vinifera på den amerikanska kontinenten.

Druvorna de planterade, både 1540 och 1629, är känd under många namn. ”Mission” eller ”Misson’s grape” i Kalifornien, ”Misión” i Mexico och ”País ” i Chile, där den också är en av de första druvorna att planteras och var länge den stora dominanten. Idag hittar man druvan framförallt i Chile där den ger intressanta, fruktiga viner med stor potential ofta jämförda med Beaujolais. Tack vare Chiles geografiska läge är det också ett av de länder som fortfarande är fritt från den fruktade Phylloxera vilket gör att vissa av vinstockarna är över ett århundrade gamla.

Mycket kan sägas om kyrkans missionerande i Conquistadorernas fotspår. Inte allt av det positivt. Däremot kan konstateras att kyrkans arbete för att säkra tillgången till nattvardsvin har satt ett evigt avtryck på vinkulturen på de amerikanska kontinenterna.