Statistik……

Arbetet i en utlandskyrka är inte bara fest, glamm och nybakade kanelbullar.

Sitter just nu med årets Statistikinlämning! (ödesmättad skräckmusik i bakgrunden. Typ den här!)

Slår förtvivlat i gamla kalendrar och försöker räkna ut exakt hur många mässor som firats som huvudgudstjänst och hur många som tog nattvard på dessa mässor? Hur många gudstjänster firade vi 2013? Hur många av dessa var huvudgudstjänster och vilka räknas till övriga gudstjänster och är veckomässor övrig mässa??

Sliter mitt hår och muttrar över dåligt ifyllda almanackor. Minns att jag hade samma problem förra året och lovar mig själv att jag i fortsättningen skall föra oerhört nogrann statistik över allt som händer och sker i församlingen. Samtidigt som jag ignorerar minnet av exakt samma högtidligt avgivna löfte för ungefär ett år sedan….

Statistiken säger i alla fall att det under 2013 firades 28 st Mässor som huvudgudstjänst. (Vanlig högmässa söndag kl 11 om vi översätter till Svenska. ) Totala atalet besökare på dessa mässor uppgick till 1 005 st, vilket ger ett snitt på ca 35 besökare per gång.
Lägger vi till övriga söndagsgudstjänster som till exempel familjegudstjänster och annat, kommer vi upp i 42 st gudstjänster med ett totalt antal besökare på 1 601st vilket ger ett snitt på 38,11 besökare.
Ganska bra siffror tycker jag!! 🙂

Inser ni förresten hur lång tid det tar för någon som har lägsta betyg i mattematik att räkna ut detta???

Nu skall jag ta en stoooor kopp kaffe innan jag ger mig på kyrkliga handlingar, uppsökande verksamhet, samlingar, basarverksamhet och allmänna besök i kyrkan…. *pust*