Predikofunderingar

Varje söndag har sitt eget tema under kyrkoåret. Likaså har varje söndag ”sina” egna texter knutna till sig som det alltså då är tänkt att vi präster skall lägga ut och förklara och predika över.

Så är till exempel morgondagens tema ”Den gode Herden” och en av texterna är Johannesevangeliets 22 kapitel vers 22-30.

Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.”

Nu sitter jag här och benar, funderar, vänder och vrider på texten.
Vad betyder den? Vad säger Jesus egentligen? Framförallt: Vad betyder den här texten för oss här i dag?