Jämställdhet

OK. Kort blogginlägg i dag.

Om du tycker att samhället i dag är helt 100% jämställt och att vi ser på män och kvinnor på samma sätt.

Släng en blick på dessa två videos, och så kan vi återkomma i frågan.