Vad är ett svek?

Sitter och brottas med texterna inför Skärtorsdagen.

Vi känner nog alla till historien. Jesus firar påsk tillsammans med sina vänner. En fest, med god mat och dryck. En fest som slutar lite annorlunda en vanligt. Med svek och  förräderi.
Innan kvällen är slut är det inte bara Judas som har förrått sin vän. Även Petrus har svikit. Ja alla lärjungarna har, på olika sätt, svikit och förrått den vänskap de några timmar tidigare så dyrt bedyrat.

Och jag funderar där jag sitter och läser texterna: Vem förråder jag? Vem sviker jag? Till vem bedyrar jag dyrt och heligt min vänskap och lojalitet, för att svika och fly när fienden kommer?
Eller tillhör jag dem som står kvar till det bittra slutet, och kanske är lojal mot någon annan, men i grunden sviker mig själv?

Vad är ett svek? Och mot vem?