Jag vägrar vara rädd!

Terrorister utför ett vansinnesdåd. Flera oskyldiga människor, vars enda fel är att de råkade befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt, skjuts kallblodigt till döds. Allt i terrorns namn.

En grupp människor som försöker tvinga på folk sin förvridna bild av världen tar på sig ansvaret. Med skräck och terror försöker de tvinga andra på knä. Försöker de skapa en värld där de får göra som de vill och vi andra lyder, vänder bort blicken, i rädsla för att råka ut för deras vrede.

NEJ! Jag vägrar!!!

Jag vägrar vara rädd!
Jag vägrar böja mig för deras terror och förtryck! Jag vägrar låta deras hat, deras förkrympta världsbild, begränsa mitt liv!

Jag kommer att fortsätta gå ut en fredagskväll och äta gott, skratta högt, dansa och le!
Jag kommer att fortsätta be till min Gud, och låta andra tillbe sin gud, och acceptera att vi har olika syn på saken, men ändå kan respektera varandra.
Jag kommer att fortsätta kämpa för att kvinnor och flickor ska få samma rättigheter som män.
Jag kommer att fortsätta välkomna de som flyr och hjälpa dem finna sig tillrätta i sitt nya hemland.
Jag kommer att fortsätta kämpa mot förtryck och orättvisor.
Jag kommer att fortsätta leva mitt liv som vanligt.

Jag vägrar låta mig begränsas.
Jag vägrar låta mig styras av någon annan.
Jag vägrar vara rädd!

Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det!

Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det!