Predikan sjuttonde efter trefaldighet 2016 Rik inför Gud

Idag är det exakt 70 dagar kvar till årets stora julbasar. Ni vet den där galna helgen när vi säljer allt som inte sitter fast eller andas och framgång räknas i antalet intjänade Euro. ”Vad blev vinsten? ” Den stora frågan dagen efter. Men just nu är det ganska lugnt, och vi läser dagens text om pengar och ha-begär. Det är onekligen lätt att tolka dagens texter till att pengar är roten till allt ont. Och ja, pengar kan, och framförallt begäret efter mer pengar, kan ställa till väldigt stora problem. Och nej, mycket pengar är på intet sätt garanti för evig lycka. Det finns i skönlitteratur och kultur många variationer på det temat. Den lycklige tiggaren och olycklige miljonären. Lycka kan inte köpas för pengar. Stackars lilla rika flicka. Och så framförallt: Myten om att om du är en äkta kristen så ska du sälja allt du äger och lev fattigt! Fattigdomsidealet.
Ni ser krocken som sker om exakt 70 dagar?
Kan vi vara en sann kyrka, sanna kristna, och fortfarande räkna på vinsten på julbasaren? Fortfarande göra vårt bästa för att maximera den? Frågan är: Vem äger pengarna? (Nej, vi ska inte stjäla dem.) Frågan skall väl snarare formuleras som så: Är pengarna målet eller medlet? Ni vet att vi hela tiden måste tänka ekonomi. Jag måste hela tiden fundera över hur vi ska få in mer pengar till kyrkan. Det är nödvändigt. Inte för pengarna i sig. Vi är inget vinstdrivande företag. Men som medel! För att kunna existera och verka som kyrka. Jag önskar att vi kunde betala räkningarna med en välsignelse och en bön. Men det går inte. Tyvärr. Vi måste ha pengar på kontot. Gärna mer än vi behöver för att klara av oförutsedda händelser. Bra ekonomi är inte ett mål, det är ett medel.
I den avslutande meningen i dagens evangelietext säger Jesus: ”Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”  Där har vi ett nyckelord. Samla inte skatter för dig själv. Det är en enorm skillnad på att samla för samlandets skull, och att samla för att använda. Vi hittar samma nyckeltanke i predikaren, ”Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar ” Den som älskar pengar. Den som samlar för samlandets skull. Jag älskar inte pengar, men använder dem gärna. Det är en distinkt och viktig skillnad! Pengar är inte allt, absolut inte, men de gör livet betydligt enklare att leva. Det vet var och en som har saknat dem.
Därför måste vi som kyrka tänka pengar. Vi som kristna måste tänka ekonomi. Men vi får aldrig någonsin låta girigheten och ha-begäret ta över. Pengarna är till för att användas, men att användas med förnuft och kärlek. Som församling, måste vi ha pengar för att kunna hjälpa och stötta dem som behöver det. Nu och sedan. Vi måste även tänka långsiktigt. Som kristna, som enskilda individer, är det vårt uppdrag att använda vårt överflöd för att hjälpa och stötta. Nu och sedan. Den budget vi lägger som församling speglar och är ett konkret exempel på vår tro och våra värderingar. Pengar är inte allt, det är inget mål, men det är ett nödvändigt medel.

Och vi går över från det värdsliga, till det andliga. Till det som Jesus lyfter fram i sina avslutande ord. Att vara ”rik inför Gud”. Samtidigt är det steget inte så långt som man kan tro. Som tidigare nämnts, kyrkas budget är en avspegling av våra värderingar. Vad väljer vi att lägga våra pengar på? Så var det det där Jesus sa. Att vara rik inför Gud. Samla skatter i himlen.

Hur gör jag den budgeten? Hur är jag rik inför Gud? Vad innebär det?
Här behövs tack och lov inget exceldokument eller kontokort. Din rikedom inför Gud kan du bära mig dig i din öppna hand. Det är Din kärlek till dina medmänniskor Dina försök att göra rätt. Din vilja att göra gott. Din längtan efter rättvisa Din strävan efter att bli en bättre människa. Att vara rik inför Gud handlar inte om att samla poäng. Det handlar inte om svarta eller röda siffror. Handlar inte om att visa upp för andra hur god och snäll man är eller hur mycket pengar man ger bort eller bidrar med. Nej, det är mycket mycket enklare, och oändligt mycket svårare, än så. Att vara rik inför Gud handlar om att Du gör ditt bästa att bli det du är ämnad att vara. Att vara rik inför Gud är att varje dag försöka bli den bästa versionen av dig själv som du förmår.