Mystisk upptäckt

Det intressanta med att flytta in i en tjänstebostad är att det inte är tomt. I alla fall inte om man som undertecknad flyttar till en SKUT-församling. Vi flyttar in i en redan möblerad lägenhet.

Det innebär bland annat att man kan göra mer eller mindre intressanta fynd i skåp och lådor. Bortsett från det rent uppenbara med referensbiblioteket som går i arv från präst till präst och med tiden blir ganska välfyllt så hittar man också mer….tankeväckande ting.
Så till exempel hittade jag i en låda ett, ja, hur ska man beskriva det? Ett ca 20 cm långt metallrör med strut och lock?

Frågorna är många: Vad är det? Vad skall det användas till?  Vad gör jag nu?

Hyser starka misstankar om att kantorn kan bringa ljus över mysteriet. Om så är fallet, inställer sig snabbt nästa fråga: Hur hamnade detta mystiska rör med strut och lock i kyrkoherdens bostad???

Mystiken tätnar….

Det mystiska föremålet….