Predikan Jungfru Marie bebådelsedag 2021

Tänk så enkelt det skulle vara om man hade en Ängel som kom till en och talade om, Det här skall du göra, det här är din framtid. Så visste man det. Kunde vila i det. Det Här är min kallelse!

Maria fick det. Gabriel kom till henne och talade om ganska tydligt vad som skulle ske. OK, Maria argumenterade med Gabriel. Diskuterade med honom innan hon slutligen accepterade. Och frågan är om hon egentligen visste vad hon sa ja till Hur det skulle bli. Tror knappast hon tänkte sig att vi nu 2000 år senare fortfarande skulle minnas hennes namn och tala om henne. Eller hur det stundvis skulle vara enormt jobbigt och utmanande för henne att följa Guds kallelse. Men jag tror att i de jobbiga stunderna så kunde hon ändå tänka tillbaka på och vila i det där mötet med Gabriel. Veta att det var hennes kallelse från Gud. Att detta var hennes uppgift.  Det var detta hon skulle göra. 

Men Gabriel gör inte så många hembesök längre. Det är inte så många av oss som får ett besök av en ängel och så tydliga besked om vad som är vår uppgift i livet. Vad vi skall göra.  Men även om den inte är tydlig, tillsagd till av oss av en skimrande ängel, så har vi alla ett uppdrag, en uppgift att utföra. 

Dagens tema är Guds mäktiga verk. Och du och jag är en del av det. Vi har alla vår uppgift att fylla. Vi har alla en plats som är vår. Ibland kan det ta lite tid innan vi hittar den. Men den finns där. Guds kallelse till oss. Den är inte alltid stor, som Marias uppgift. Den kanske inte kommer att talas om stort, vitt och brett. Den kan vara liten i världens ögon. Men det betyder inte att den är mindre viktig.  Kanske snarare tvärtom

Det är inte alltid enkelt.  Guds vägar är inte släta och utan problem. Men du kan alltid lita på och vila i, att Gud har också kallat dig. Att du har en uppgift att fylla. Att du är en del i Guds mäktiga verk.