Tunnelbaneförvirring

Ni vet det här med att man aldrig hör vad de egentligen säger i högtalarutropen på tunnelbanan?  Tänkte när jag bodde i Wien och Berlin att det berodde på mina bristande kunskaper i Tyska att jag missade vad de sa. (Nederländerna lämnar vi därhän. Bara ställer oss frågan Hör någon vad de säger??) 

Min engelska är dock något bättre än min tyska så tänkte att det här i Toronto inte skulle vara några större problem 

Jag hade fel! (dramatisk musik…)

Sitter på tunnelbanan när det sprakar till i högtalarna och någon börjar prata. Vad som sägs är dock väl dolt bakom statiskt knaster och total avsaknad av artikulation. Mina medpassagerare kan snabbt delas in i två grupper. Den första gruppen (till vilken även jag hör) förenas av ett lätt förvirrat ansiktsuttryck där vi försöker tyda detta mystiska meddelande. Den andra gruppen verkar ha förstått essensen i utropet, för de suckar högt och och uttalar negativa åsikter om det lokala tunnelbanesystemet i allmänhet och den aktuella situationen i synnerhet.
Vi i grupp 1 bestämmer oss snabbt för att ta rygg på grupp 2. Så när de vid nästa station samlar ihop sin saker och kliver av gör vi alla sammalunda. Tydligen rätt beslut då uniformerad person går med bestämda steg genom vagnen och kör ut alla som dröjde sig kvar.
Frågan är nu, var är vi och hur kommer vi vidare?

Nya högtalarutrop kommer med jämna mellanrum. Den med perfekt hörsel uppfattar ett lösryckt ord här och där. Vi i grupp 1, som nu börjar bli ganska familjära och snart kommer byta adresser, söker oss åter till varandra och genom att jämföra information och likt detektiver lägga ett pussel, kommer vi fram till att nästa tåg borde ta oss till vår destination. En hypotes som visar sig stämma. 

Själv har jag nu fått ännu ett bevis på min teori att högtalarutrop på allmänna kommunikationer styrs av ett internationellt nätverk i syfte att ständigt förvirra oss passagerare.
Frågan är: Vad är syftet? (Konspirationsteoretiker; förenen eder!)