Predikan 70 års jubileum

Varje söndag har ett eget tema och den här söndagens tema är ”Herren är vår Herde” Vet inte hur det är här i Kanada, men det är ont om herdar i Sverige i dag. Möjligt att det finns några fåraherdar kvar på Gotland, men annars är det nog ganska kärvt.

Men låt oss fundera och leka lite med orden en stund. En herde har hand om en skock får. Han ska leda dom till bra betesmarker, fixa bra vatten. Det är också herdens uppgift att leda sina får på säkra vägar, där det inte finns rovdjur eller andra faror. Herden skall också leda sina får till skydd för natten och kylan. Heden är fårens ledare. Och beroende på om Herden är en bra eller dålig ledare, så mår fåren bra, eller dåligt.

Så om vi vill ändra söndagens rubrik till att vara mer dags-anpassad, kanske det i stället skall stå: Herren är vår ledare. Eller vi kan säga: Herren är vår vän, för det finns många likheter mellan en bra ledare och en bra vän. Vad kännetecknar en bra vän? Vad är det som får oss att vilja vara med honom eller henne?

Det är någon som förmår entusiasmera. En bra vän får alla att känna sig viktiga, betydelsefulla och sedda. Några svar som brukar komma fram när man pratar vänskap likaväl som ledarskap. Dåliga vänner, och dåliga ledare, ja det är till exempel de med egenintresse som ställer sig själva i centrum, hellre än sina vänner och dem hen skall leda. Men en dålig vän, en dålig ledare, kan också vara den som leder sina medmänniskor fel. Som förstör och bryter ner, hur bra han eller hon än är att få med sig folk. Han som leder sina får på osäkra vägar där rovdjuren lurar i buskarna.

Varje förälder är väl alltid orolig att ens barn ska hamna i det vi så enkelt kallar ”dåligt sällskap” dvs. under en ledare som leder in i fördärvet. Men vilka ledare följer föräldrarna? Vilka ledare följer Du? Och varför? Vart leder dom dig? Leder dina ledare dig på säkra vägar?

I 70 år har Svenska kyrkan här i Toronto på olika sätt varit en ledare. Ni har lett varandra. Ibland har ni haft en präst eller kyrkoherde här, som haft den formella rollen som ledare. Men i slutändan är det ni som är och bär församlingen. I slutändan är det ni som leder varandra. Fortsätt att leda varandra på goda vägar.

Jesus, var och är en ledare utsänd från Gud.  En ledare som handlade helt utan egenintresse. En ledare som enligt berättelserna framförallt såg sina medmänniskor. Såg, hjälpte och stöttade. En ledargestalt att se upp till. Jesus, är en ledare som själv är dörren och vägen till målet. Han leder oss hem till Gud. Eller som vi brukar säga här i kyrkan, Han leder oss till frälsningen.

Tydligaste mötet med Jesus är i nattvardens sakrament. Där i brödet och vinet, Kristi kropp och blod, får du möta Jesus själv. Precis som du är. För en god vän ser aldrig till eventuella fel och brister. En god vän ser bara möjligheter. En god ledare ser det värdefulla i varje människa. Gud ser det som är rätt och fint i dig! Det är vår uppgift att låta oss bli ledda av Gud, och tillsammans leda varandra med kärlek och omsorg.