Jag, en Stolt Tönt!

Ivar Arpi skriver i en liten text i SvD  att det är ”töntigt att vara kristen” Ja, så töntigt är det att ”barn gärna håller (det) hemligt i skolan. Man kanske ljuger lite om var man ska, om det är en gudstjänst eller bibelstudiegrupp man är på väg till. Men även vuxna troende skäms ofta för sin kristna tro. ” Käre …

Bokfynd!

Skrev ju igår om mina försök att arrangera och rensa i vår bokhylla. Många böcker i kombination med ett inte allt för gott minne har i alla fall den positiva effekten att ett flertal böcker upplevs som helt nya. Flera gånger har jag nu hittat en bok, glatt utropandes: ”Men titta här!! Har vi den?” Varpå man direkt måste sätta sig …

Att rensa en bokhylla

Försöker det omöjliga uppdraget att arrangera vår bokhylla i lägenheten hemma i Sverige. Uppdraget är omöjligt av två starka skäl. För det första har vi nu betydligt färre hyllmetrar att arrangera vår ihopsamlade litteratur på. Bokhyllorna är helt enkelt färre, men böckernas antal är fortfarande desamma. Tack och lov kan man själv bestämma hyllplanens inbördes placering. Så av rena utrymmesskäl är …

GPS´n Malin och Jag

Lånar en bil för att tillfälligt förflytta oss söderut. För att inte tappa bort mig alldeles nyttjar jag GPS-funktionen i telefonen och lyckas efter diverse knappande få densamma att dels förstå vart vi vill åka, dels på klingande svenska berätta för oss hur vi skall köra. Nöjd med att ha övervunnit detta första tekniska hinder gav vi oss så iväg. …