Predikan Septuagesima 2021

Avundsjuka, denna egenskap som till och med fått tillnamnet Kunglig. Den Kungliga Svenska avundsjukan.Nu tror jag dock inte att det är en specifikt Svensk egenskap, utan avundsjuka verkar grossera i alla länder och kulturer. Finns där mellan människor. När vi avundsjukt kastar blickar på varandra, jämför, mäter. Vem får mer eller mindre? Större eller bättre? Vi möter den också i Bibeln, allt …

Predikan tredje efter trettondagen 2021

Är du religiös? De flesta ryggar nog lite för den frågan. Svara nekande.  ”Nej, Religiös vill jag nog inte kalla mig…. ”Kanske är det för att ordet ”Religiös” så lätt förknippas med ”de andra” de där som är så strikta. Ja, nästan fanatiska. Med en världsbild som inte stämmer överens med ens egen.De där….religiösa. Nej inte vill jag bli förknippad med dem.  …

Predikan andra efter trettondagen 2021

Att läsa den här texten just nu, under rådande restriktioner, känns lite märkligt. Ett bröllop, en stor fest, med, kan man anta, många människor samlade på samma ställe. En bra fest som dessutom pågår så länge att till och med vinet tar slut. Och Jesus gör sitt första under, omvandlar vatten till vin.  Känns lite osannolikt just nu. Att samlas många …